DOKUMENTACJA

PREZENTACJIA
Prezentacja produktu

Dostępne w formacie PDF i PPTX

ULOTKA
Ulotka

 

CERTYFIKATY I TESTY
Uni-EN Wymagania i metody badań 14683 2019

 

PDF
Dyrektywa 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych

 

PDF
Wymagania techniczne dotyczące masek chirurgicznych

Podsumowanie UNI-EN 14683 2019

PDF
ISO 10993 - 5:2009 "Tests for in vitro cytotoxicity"
ISO 10993 12: 2012 "Sample preparation and reference materials"
UNI EN ISO 10993 10:2013 "Test irritation and skin sensitization"

 

PDF